OORSIG    DIENSTE    DIE SPAN    KONTAK ONS
 
Afr | Eng

Verswaktesorg
Die primêre rol van die sorgeenheid vir verswaktes is om die nodige versorging te bied aan individue met fisiese, sielkundige, emosionele en sosiale behoeftes waarin daar nie in ’n mens se eie huis voorsien kan word nie.

Die sorgeenheid vir verswaktes bied ’n wye verskeidenheid versorgingsdienste. Beddens is beskikbaar vir kort- en langtermynverblyf, rehabiliterings-, palliatiewe en sterwensversorging.

Die versorging fokus op die bestuur van akute en kroniese siektes, asook liggaamlik verswakte en gestremde individue. Die diens sluit die monitering en implementering van veilige sorg en dienste aan die individu in. Versorging sluit die voortgesette evaluering van die individu se gesondheidstatus in, asook veranderings in die versorgingsprogram van die individu om vir daardie veranderings voorsiening te maak.

Doelwit
Individue word tot die eenheid vir verswaktesorg toegelaat wanneer hul vermoë om onafhanklik na hul fisiese, sielkundige of emosionele welstand om te sien, afgeneem het. Verswaktesorgdienste kan ook vir rehabilitasiedoeleindes verskaf word. Individue word dan vir korter tydperke toegelaat na afloop van hospitalisasie of operasies. In dié geval sal die bestuurder verantwoordelik vir kliniese versorging die verplegingsprosedure vir die rehabilitasie van die individu met die persoon se spesialisdokter bespreek, beplan en implementeer.

Die versorgingsdienste van verswaktes kan een of meer van die volgende insluit:

 • Hulp met higiëne/bad/stort/was/mondhigiëne/haarsorg/naelsorg/aantrek en uittrek;
 • Hulp met inkontinensie-sorg/toiletgebruik;
 • Hulp met dieetkundige behoeftes/voeding/buisvoeding/voeding deur die neus;
 • Hulp met mobiliteit/stapbystand/oefening/oorplasing;
 • Voorkoming van druksere: identifisering van risiko en voorkoming;
 • Handhawing van homeostase/voorkoming van dehidrasie/monitering van inname en uitskeiding;
 • Voorkoming van beserings en val-insidente: identifisering van risiko en voorkoming;
 • Versorging van wonde;
 • Bestelling, ontvangs, toediening en monitering van medikasie en die uitwerking op die individu;
 • Versorgings- en verplegingsverslae oor elke individu, ook ooreenkomstig wetgewing;
 • Volledige evaluasie van elke individu met toelating;
 • Omvattende holistiese versorgingsplan vir elke individu;
 • Individuele lewenstyl- versorgingsplan vir elke individu;
 • Her-evaluasie van die individu wanneer gesondheidstatus verander;
 • Verwysing na eksterne ondersteuningsdienste indien en wanneer nodig.

Tuisversorging
Die ideaal is dat mense ná ’n siekbed in die gemak en bekende omgewing van hul eie huise sal aansterk. Die versorgingsdienste vir verswaktes wat hierbo gelys is, is ook beskikbaar aan inwoners van la Clémence in hul eie huise.

blanc
oorsig   dienste   die span   kontak ons ontwerp • www.gstudio.co.za